VOLUM (Screenprint)

Out of stock

Screen print
5 inks
Limited edition of 18 copies,  numbered and signed
Paper size: 500x700 mm aprox (Academia 300gr)
*Due to the manual aspect of reproduction there may be little variations from the photo. This is part of the charm!

Serigrafia

5 tintes
Edició limitada de 18 còpies numerades i signades
Tamany paper: 500x700 mm aprox (Academia 300gr)
*Degut al caràcter manual de la reproducció hi pot haver petites modificacions respecte la fotografia. És part de l'encant!

Serigrafía
5 tintas 
Edición limitada de 18 copias numeradas y firmadas 
Tamaño papel: 500x700 mm aprox (Academia 300gr) 
*Debido al caracter manual de la reproducción puede haber pequeñas modificaciones respecto a la fotografía. ¡Es parte del encanto!