ESTEM VIVES (screenprint, 50x70 cm)

57 EUR

Frame not included
Screen print
6 inks
Limited edition of 22 copies,  numbered and signed 
Paper size: 500x700 mm aprox (Academia 300gr)
*Due to the manual aspect of reproduction there may be little variations from the photo. This is part of the charm!

Marc no inclòs
Serigrafia

6 tintes
Edició limitada de 22 còpies numerades i signades
Tamany paper: 500x700 mm aprox (Academia 300gr)
*Degut al caràcter manual de la reproducció hi pot haver petites modificacions respecte la fotografia. És part de l'encant!

Marco no incluido
Serigrafía
6 tintas
Edición limitada de 22 copias numeradas y firmadas
Tamaño papel: 500x700 mm aprox (Academia 300gr)
*Debido al caracter manual de la reproducción puede haber pequeñas modificaciones respecto a la fotografía. ¡Es parte del encanto!