Rituals II

Out of stock

Serigrafia de la sèrie Rituals Contemporanis
Reedició 10 còpies numerades i firmades
320x320mm
*Degut al caràcter manual de la reproducció hi pot haver petites modificacions respecte la fotografia. És part de l'encant!

Serigrafía de la serie Rituals Contemporanis
Reedición 10 copias numeradas y firmadas
320x320mm
*Debido al caracter manual de la reproducción puede haber pequeñas modificaciones respecto a la fotografía. ¡Es parte del encanto!

Screen print of the Rituals Contemporanis series
Reedition of 10 copies, numbered and signed
320x320mm
*Due to the manual aspect of reproduction there may be little variations from the photo. This is part of the charm!