Punk

Out of stock

Serigrafia
Tamany paper: 420x297 mm aprox
*Degut al caràcter manual de la reproducció hi pot haver petites modificacions respecte la fotografia. És part de l'encant! Marc no inclòs

Serigrafía
Tamaño papel: 420x297 mm aprox
*Debido al caracter manual de la reproducción puede haber pequeñas modificaciones respecto a la fotografía. ¡Es parte del encanto! Marco no incluído

Screen print
Paper size: 420x297 mm aprox
*Due to the manual aspect of reproduction there may be little variations from the photo. This is part of the charm! Frame not included