We're shipping worldwide.

'Postals per al meu avi mort' SET OF 10 SCREEN PRINTED POSTCARDS

Out of stock

"Postals per al meu avi mort"
Set de 10 postals diferents serigrafiades a dues tintes

Un dels meus avis va morir quan encara era tan petita que ni tan sols tinc records seus més enllà de les fotografies. No obstant això va estar present durant molt de temps. La Bíblia i Disney ens han ensenyat a consolar-nos davant la pèrdua d'un ésser estimat fent-nos creure que els nostres morts ens observen des del cel i que ja mai no ens deixaran en pau. Aquesta vigilància omnipresent és un mecanisme de control altament eficaç especialment en la infantesa, quan tot és molt més literal. Sota la pressió de no estar sola en cap moment vaig començar a descobrir (o a no descobrir) el meu cos i la meva sexualitat.

Postals per al meu avi mort funciona com un exorcisme alliberador. Es tracta d'una sèrie de postals que tracten de representar allò irrepresentable: vivències entorn a la sexualitat durant la infantesa i l'adolescència. Moltes d'aquestes vivències estan marcades per l'opacitat, la invisibilitat, la vergonya, la por, la repressió, la culpa, el desconeixement, l'abús o la violència. Però també per la curiositat, la diversió, el plaer i el joc. Per a fer-les he recollit relats de persones properes, me'ls he apropiat, i els he il·lustrat de manera que es barregessin records propis i aliens.

Tamany paper: 10x15cm
*Degut al caràcter manual de la reproducció hi pot haver petites modificacions respecte la fotografia. És part de l'encant!

"Postales para mi abuelo muerto"
Set de 10 postales diferentes serigrafiadas a dos tintas

Uno de mis abuelos murió cuando era tan pequeña que ni siquiera tengo recuerdos suyos más allá de las fotografías. Sin embargo estuvo presente durante mucho tiempo. La Biblia y Disney nos han enseñado a consolarnos ante la pérdida de un ser querido haciéndonos creer que nuestros muertos nos observan desde el cielo y que ya nunca nos dejarán en paz. Esta vigilancia omnipresente es un mecanismo de control altamente eficaz especialmente en la infancia, cuando todo es mucho más literal. Bajo la presión de no estar a solas en ningún momento empecé a descubrir (o a no descubrir) mi cuerpo y mi sexualidad.

Postales para mi abuelo muerto funciona como un exorcismo liberador. Se trata de una serie de postales que tratan de representar lo irrepresentable: vivencias en torno a la sexualidad durante la infancia y la adolescencia. Muchas de estas vivencias están marcadas por la opacidad, la invisibilidad, la vergüenza, el miedo, la represión, la culpa, el desconocimiento, el abuso o la violencia. Pero también por la curiosidad, la diversión, el placer y el juego. Para ello he recogido relatos de personas cercanas, me los he apropiado, y los he ilustrado de manera que se mezclaran recuerdos propios y ajenos. 

Tamaño papel: 10x15cm
*Debido al caracter manual de la reproducción puede haber pequeñas modificaciones respecto a la fotografía. ¡Es parte del encanto!

"Postcards for my dead grandfather"
Series of 10 screen printed postcards. Two inks.

One of my grandfathers died when I was still too young to have memories of him apart from the pictures. However, he was present for a long time. The Bible and Disney have teached us to console from the loss of a beloved one with the belief that our dead are whatching us from the sky and that they will never leave us in peace. This omnipresent surveillance is a highly effective control mechanism. Specially during childhood, when everything is much more literal. Under the pressure of not being alone at anytime I began to discover (or to not discover) my body and my sexuality.

Postcards for my dead grandfather works as a liberating exorcism. It's a series of postcards that try to represent the irrepresentable: experiences around sexuality during childhood and adolescence. Many of these experiences are marked by opacity, invisibility, shame, fear, repression, guilt, ignorance, abuse or violence. But also by curiosity, fun, pleasure and games. To make them I've collected stories from close people and I've appropiated and illustrated them so other people's memories merged with mine.

Paper size: 10x15cm
*Due to the manual aspect of reproduction there may be little variations from the photo. This is part of the charm!

<b>Em dic Mar Estrama</b> i sóc una artista i il·lustradora de Barcelona. No dubtis en contactar-me per consultes o encàrrecs.<br><br><b>Me llamo Mar Estrama </b>y soy una artista e ilustradora de Barcelona. No dudes en contactarme para consultas o encargos.<br><b><br>My name is Mar Estrama</b> and I’m an artist and illustrator from Barcelona. For questions or commissions please don't hesitate to contact me.<i><br></i>

http://marestrama.com

marestrama@gmail.com