Artemisia Gentileschi II

Out of stock

Serigrafia a 2 tintes
Tamany paper: 297x420mm (A3)
2ª edició amb variació de color. 14 còpies signades i numerades.
*Degut al caràcter manual de la reproducció hi pot haver petites modificacions respecte la fotografia. És part de l'encant!

Serigrafía a 2 tintas
Tamaño papel: 297x420mm (A3)
2ª edición con variación de color. 14 copias firmadas y numeradas.
*Debido al caracter manual de la reproducción puede haber pequeñas modificaciones respecto a la fotografía. ¡Es parte del encanto!

2 ink screen print
Paper size: 297x420mm (A3)
2nd edition with color variation. 14 signed and numbered copies.
*Due to the manual aspect of reproduction there may be little variations from the photo. This is part of the charm!