GIRLS TO THE FRONT FLUO ORANGE (screenprint, A3)

37 EUR

2 inks screen print.
Trust me, the orange is fluorescent and better looking, but hard to picture ;)
Frame not included

Paper size: 297X420mm. (A3)
20 signed and numbered copies.
*Due to the manual aspect of reproduction there may be little variations from the photo. This is part of the charm!

Serigrafia a 2 tintes
Creu-me, el taronja és fluorescent i molt més bonic, però difícil de representar en una foto ;)
Marc no inclòs

Tamany paper: 297x420mm. (A3)
20 còpies signades i numerades.
*Degut al caràcter manual de la reproducció hi pot haver petites modificacions respecte la fotografia. És part de l'encant!

Serigrafía a 2 tintas
Créeme, el naranja es fluorescente y mucho más bonito, pero difícil de representar en una foto ;)
Marco no incluido

Tamaño papel: 297x420mm.
20 copias firmadas y numeradas.
*Debido al caracter manual de la reproducción puede haber pequeñas modificaciones respecto a la fotografía. ¡Es parte del encanto!