DANSA BARROCA (Screenprint)

Out of stock

Screen print
2 inks
Limited edition of 9 copies, numbered and signed 
Paper size: 500x700 mm aprox (Academia 300gr)
*Due to the manual aspect of reproduction there may be little variations from the photo. This is part of the charm!

Serigrafia

2 tintes
Edició limitada de 9 còpies numerades i signades
Tamany paper: 500x700 mm aprox (Academia 300gr)
*Degut al caràcter manual de la reproducció hi pot haver petites modificacions respecte la fotografia. És part de l'encant!

Serigrafía
2 tintas
Edición limitada de 9 copias numeradas y firmadas
Tamaño papel: 500x700 mm aprox (Academia 300gr)
*Debido al caracter manual de la reproducción puede haber pequeñas modificaciones respecto a la fotografía. ¡Es parte del encanto!