BRIGADA D'INFORMACIÓ

Out of stock

Serigrafia a 2 tintes
Tamany paper: 297x420mm (A3)
12 còpies signades i numerades.
*Degut al caràcter manual de la reproducció hi pot haver petites modificacions respecte la fotografia. És part de l'encant!

Serigrafía a 2 tintas
Tamaño papel: 297x420mm (A3)
12 copias firmadas y numeradas.
*Debido al caracter manual de la reproducción puede haber pequeñas modificaciones respecto a la fotografía. ¡Es parte del encanto!

2 inks screen print
Paper size: 297x420mm (A3)
12 signed and numbered copies.
*Due to the manual aspect of reproduction there may be little variations from the photo. This is part of the charm!