BIG FUN (screenprint, 35x50cm)

Out of stock

Frame not included
2 inks screen print

Paper size: 350X500mm.
12 signed and numbered copies.
*Due to the manual aspect of reproduction there may be little variations from the photo. This is part of the charm!

Marc no inclòs
Serigrafia a 2 tintes

Tamany paper: 350X500mm.
12 còpies signades i numerades.
*Degut al caràcter manual de la reproducció hi pot haver petites modificacions respecte la fotografia. És part de l'encant!

Marco no incluido
Serigrafía a 2 tintas

Tamaño papel: 350X500mm.
12 copias firmadas y numeradas.
*Debido al caracter manual de la reproducción puede haber pequeñas modificaciones respecto a la fotografía. ¡Es parte del encanto!