Em dic Mar Estrama i sóc una il·lustradora de Barcelona. La meva feina és un conglomerat de totes aquelles coses que m'inspiren. Des de la cultura punk i underground a la història de l'art, passant per la ciutat on visc i la vida quotidiana. En adquirir qualsevol dels meus treballs estaràs contribuint a finançar aquest projecte d'autoedició. No dubtis en contactar-me per consultes o encàrrecs.

Me llamo Mar Estrama y soy una ilustradora de Barcelona. Mi trabajo es un conglomerado de todas aquellas cosas que me inspiran. Desde la cultura punk y underground a la historia del arte, pasando por la ciudad donde vivo y la vida cotidiana. Al adquirir qualquiera de mis trabajos estarás contribuyendo a financiar este proyecto de autoedición. No dudes en contactarme para consultas o encargos.

My name is Mar Estrama
and I’m an illustrator from Barcelona. My work is a conglomerate of all the things that inspire me. From punk and underground culture to art history, including the city where I live and everyday life. By buying any of my works you'll be contributing to finance this self-publishing project. For questions or commissions please don't hesitate to contact me.

http://marestrama.com

marestrama@gmail.com